Tuyển Dụng: Thợ Phụ Điện Nước

Vị trí: Thợ phụ điện nước. Số lượng: 2 vị trí. Mô tả công việc: Hỗ trợ thợ chính trong việc lắp đặt và sửa chữa hệ thống điện nước. Đảm bảo việc làm việc an toàn và tuân thủ...

Tuyển Dụng: Thợ Điện Lạnh

Vị trí: Thợ điện lạnh. Số lượng: 2 vị trí. Mô tả công việc:  Chịu trách nhiệm thi công, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì sản phẩm của công ty liên quan hệ thống điều hòa không khí cho khách...

Tuyển Dụng: Thợ Điện

Vị trí: Thợ điện. Số lượng: 2 vị trí. Mô tả công việc: Thực hiện các công việc lắp đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống điện. Kiểm tra và xử lý sự cố về điện trong các công...

Tuyển Dụng: Giám Sát Thi Công

Vị trí: Giám sát thi công. Số lượng: 2 vị trí. Mô tả công việc: Giám sát và đảm bảo tiến độ thi công đúng kế hoạch và chất lượng. Kiểm tra và đảm bảo việc cung cấp vật liệu,...