HỢP ĐỒNG SỐ: 284/2020/TVMEP-C.S.Q, Ký ngày 28/4/2020 (Dự án: Khu Dân Cư Đô Thị Tân Mỹ Huyện Đức Hòa – West Lake)

5/5 - (26 bình chọn)