HỢP ĐỒNG SỐ: 0903/2021/DYNAMO/TV.MEP, Ký ngày 11/03/2021 (Dự án: Cải tạo hệ thống điện, khí nén xưởng Dynamo Việt Nam)

5/5 - (15 bình chọn)