HỢP ĐỒNG SỐ: 25321/HĐKT/VINAINCON-TRUNGVIET, Ký ngày 25/03/2021 (Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Đất Đỏ 1)

5/5 - (14 bình chọn)